CONTACT NON STOP 0765-059-580

20.11.2017

ajutor inmormantare

Ajutorul de deces se solicita casei teritoriale de pensii daca persoana decedata detinea un talon de pensie sau o decizie de pensionare la data decesului. Ajutorul de deces poate fi solicitat si in cazul decesului membrului de familie al asiguratului sau pensionarului cu mențiunea ca valoarea ajutorului se înjumătățește.

Cuantumul ajutorului de înmormântare se stabilește in funcție de salariu mediu brut in 2017, iar cuantumul stabilit este de 3131 lei

Persoanele îndreptățite sa solicite acest drept sunt :

 • soțul supraviețuitor
 • copii
 • tutorele
 • curatorul
 • orice alta persoana care dovedește ca a suportat cheltuielile de înmormântare.

Ajutorul de înmormântare ( deces ) se acorda o singura data persoanei care face dovada suportării cheltuielilor de deces.

Acte necesare pentru ridicarea ajutorului de deces:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original și copie);
 • act de identitate al solicitantului (original și copie);
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original și copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original și copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverința care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învățământ organizată potrivit legii (original).